Vegrapport(Sortert etter veg)
Ev 18 [22] Tranbykrysset - [23] Kjellstadkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen (Buskerud)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2017 22:45 Gjelder til: 24.04.2017 23:20
mer informasjon...
Ev 18 [65] Songedumpakrysset - Bruråsentunnelen, på strekningen Arendal - Larvik (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.04.2017 19:00 Gjelder til: 28.04.2017 06:00
mer informasjon...
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [38] Hesbykrysset, på strekningen Kristiansand - Ørje (Riksgrensen) (Telemark/Vestfold)
Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.04.2017 21:00 Gjelder til: 28.04.2017 06:00
mer informasjon...
Ev 18 [12] Snarøykrysset, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga) (Akershus)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag, tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 20.04.2017 22:00 Gjelder til: 26.04.2017 05:30
mer informasjon...
Ev 18 Ørje (Riksgrensen) - Ørje elv, på strekningen Askim - Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.04.2017 00:00 Gjelder til: 02.10.2017 00:00
mer informasjon...