Vegrapport(Sortert etter veg)
Ev 18 [54] Dørdalkrysset - [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal - Larvik (Telemark)
Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2017 17:20 Gjelder til: 20.08.2017 21:00
mer informasjon...
Ev 18 Langangen bru, på strekningen Arendal - Larvik (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2017 17:43
mer informasjon...
Ev 18 Botnetunnelen - Bringåkertunnelen, på strekningen Larvik - Drammen (Vestfold)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.08.2017 06:00 Gjelder til: 01.12.2017 00:00
mer informasjon...
Ev 18 Dørdal - Langrønningen, på strekningen Arendal - Larvik (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 24:00. Gjelder fra: 15.08.2017 07:00 Gjelder til: 23.08.2017 00:00
mer informasjon...
Ev 18 Haakon VII's gate ved Munkedamsveien, avkjøringsveg, i Oslo kommune (Oslo)
Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.07.2017 20:00 Gjelder til: 22.10.2017 06:00
mer informasjon...