Vegrapport(Sortert etter veg)
Ev 18 [70] Stølenkrysset - Solberg østre bru, i Arendal kommune (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.01.2017 07:00 Gjelder til: 01.04.2017 07:00
mer informasjon...
Ev 18 [54] Dørdalkrysset - [60] Østerholtheiakrysset (Aust-Agder/Telemark)
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 18.01.2017 18:26
mer informasjon...
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [54] Dørdalkrysset (Telemark)
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 18.01.2017 18:26
mer informasjon...
Ev 18 Hanekleivtunnelen, på strekningen Larvik - Drammen (Vestfold)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.12.2016 16:54 Gjelder til: 12.02.2017 00:00
mer informasjon...
Ev 18 [28] Bergsengakrysset - Tønsberg (Vestfold)
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 18.01.2017 18:17
mer informasjon...