Vegrapport(Sortert etter veg)
Ev 18 Langangen bru, på strekningen Arendal - Larvik (Telemark)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2016 12:52 Gjelder til: 20.04.2017 00:00
mer informasjon...
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [54] Dørdalkrysset (Telemark)
Vær- og føreforhold: Bart. Gjelder fra: 23.02.2017 05:38
mer informasjon...
Ev 18 [28] Bergsengakrysset - [32] Hellandkrysset, i Vestfold fylke (Vestfold)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag og lørdag fra 20:00 til 12:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.02.2017 20:00 Gjelder til: 26.02.2017 12:00
mer informasjon...
Ev 18 Framneslokket tunnel, på strekningen Operatunnelen, i retning mot Askim (Oslo)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 27.02.2017 klokken 22:00 til 28.02.2017 klokken 05:30. Gjelder fra: 27.02.2017 22:00 Gjelder til: 28.02.2017 05:30
mer informasjon...
Ev 18 [70] Stølenkrysset - Solberg østre bru, i Arendal kommune (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.01.2017 07:00 Gjelder til: 01.04.2017 07:00
mer informasjon...