Vegrapport(Sortert etter veg)
Fv 42 Libru - Blakstad, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) - Arendal (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2017 09:00 Gjelder til: 25.08.2017 15:00
mer informasjon...
Fv 202 Rørendal - Tromøya (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.07.2017 07:00 Gjelder til: 31.12.2017 23:59
mer informasjon...
Rv 9 Sole - Evje kirke, på strekningen Evje - Haukeligrend (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.08.2017 09:00 Gjelder til: 15.09.2017 15:00
mer informasjon...
Fv 417 Bråten - Gryting, på strekningen Bråten - Renstøl (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere. Gjenstående kjørefeltbredde 3,0m. Gjelder fra: 10.07.2017 07:00 Gjelder til: 01.09.2017 20:00
mer informasjon...
Fv 42 Stoa - Vestbø, avkjøringsveg, i Arendal kommune (Aust-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 21.08.2017 21:00 Gjelder til: 22.08.2017 06:00
mer informasjon...