Vegrapport(Sortert etter veg)
Rv 9 Hovden - Haukeli (Aust-Agder/Telemark)
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Klokken 22:45 var det -9 grad, svak vind og klart. Gjelder fra: 23.03.2017 00:06
mer informasjon...
Rv 9 Hægeland - Ose (Aust-Agder/Vest-Agder)
Vær- og føreforhold: Bart. Gjelder fra: 22.03.2017 18:33
mer informasjon...
Fv 410 Barbu - Viadukten, på strekningen Harebakken - Rømyr (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.09.2016 07:00 Gjelder til: 31.03.2017 19:00
mer informasjon...
Fv 45 Rotemo bom - Grytestøyl bom (Telemark grense), på strekningen Rotemo - Skafså i Aust-Agder (Aust-Agder)
Vær- og føreforhold: Stort sett bart og vått. Gjelder fra: 22.03.2017 18:33
mer informasjon...
Rv 41 Søre Herefoss, på strekningen Timenes - Åmli (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 31.01.2017 07:00 Gjelder til: 31.03.2017 15:00
mer informasjon...