Vegrapport(Sortert etter veg)
Fv 42 Arendal - Frolands verk (Aust-Agder)
Vær- og føreforhold: Bart og vått. Gjelder fra: 18.01.2017 18:44
mer informasjon...
Fv 42 Vegusdal - Bjørndalsvatn (Aust-Agder)
Vær- og føreforhold: Snø- og isdekke. Gjelder fra: 18.01.2017 17:54
mer informasjon...
Fv 213 Havsøy brygge, på strekningen His kirke - Havsøy brygge (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter. Gjelder fra: 05.01.2017 15:02 Gjelder til: 22.06.2017 21:00
mer informasjon...
Rv 41 Drangsholt - Birkeland (Vest-Agder/Aust-Agder)
Vær- og føreforhold: Vekslende isdekke og bart. Gjelder fra: 18.01.2017 18:20
mer informasjon...
Fv 410 Blødekjærtunnelen, i Arendal kommune (Aust-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.01.2017 21:00 Gjelder til: 26.01.2017 06:00
mer informasjon...