Vegrapport(Sortert etter veg)
Fv 409 Holtet, på strekningen Pusnes - Holtet (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2017 09:00 Gjelder til: 02.05.2017 14:00
mer informasjon...
Fv 420 Vesterveien 3, i Arendal kommune (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.04.2017 22:00 Gjelder til: 28.04.2017 07:00
mer informasjon...
Bygland kommune (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Gjelder kommunale veger. Gjelder fra: 23.03.2017 08:00
mer informasjon...
Rv 9 Skåmedal - Jerpeneset, i Bygland kommune (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.04.2017 07:00 Gjelder til: 23.06.2017 21:00
mer informasjon...
Fv 337 Brokke - Suleskard i Aust-Agder (Aust-Agder)
Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 07.04.2017 09:52
mer informasjon...