Vegrapport(Sortert etter veg)
Fv 42 Stoa, i Arendal kommune (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.05.2017 07:00 Gjelder til: 31.05.2017 16:00
mer informasjon...
Fv 402 Birkeland, på strekningen Storemyrkrysset - Birkeland (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde uten tiltak er 2,6 meter. Gjelder fra: 24.04.2017 07:00 Gjelder til: 09.06.2017 15:30
mer informasjon...
Ev 18 Akland - Sunde bru, på strekningen Arendal - Larvik (Aust-Agder)
Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Spesialtransport og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.05.2017 19:00 Gjelder til: 02.06.2017 06:00
mer informasjon...
Fv 411 Eidbo, på strekningen Tvedestrand - Bosvik (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.03.2017 09:17 Gjelder til: 01.06.2017 00:00
mer informasjon...
Fv 402 Jordbruna, på strekningen Storemyrkrysset - Birkeland (Aust-Agder)
Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.05.2017 08:00 Gjelder til: 02.06.2017 17:00
mer informasjon...